Anna Hogenová 


Tišina Srdce 


sobota 27.duben od 18:00


Životopis

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (* 23. října 1946, Fláje) je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, kde mezi její učitele patřil i Zdeněk Svěrák, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Docentka (1992) a profesorka (UP v Olomouci 2006) kinantropologie. Přednášela také na FTVS UK, podle informačního systému TU v Liberci přednášela nebo přednáší i tam. (zdroj životopisu: Wikipedie)

Srdečně jste zváni na u nás první besedu s Annou Hogenovou,

 která je  v poslední dobé více vyhledávanou a oblíbenou filozofkou převážně čerpající ze západní filozofie a varovně  poukazující na uspěchanou technologickou automatizaci společnosti a pobízející každého jedince k zastavení a usebrání do tzv. tišiny srdce, kde se skrývá pramen života.

vstupné 440,-

nyní je volných 30míst

nutná rezervační platba možná přes účet č.ú.: 1515884153/0800 tím se Vám automaticky zabukuje místo , další potvrzení netřeba, stačí přijít :)

REGISTRACE BUDE AUTOMATICKY NAPSÁNA NA JMÉNO VAŠEHO ÚČTU (zpětnou vazbu o potvrzení neděláme, musí vám stačit Vaše důvěra v nás:)

DO ZPRÁVY PLATBY NAPIŠTE  A.H.

(počet míst poznáme dle přesné částky)vstupné je nevratné

čajovnu otevíráme v 16:30 , vegejídlo a čaje budou v nabídc