Setkání s Calixto Suarézem  pondělí 27.5. od 11:00 

  setkání potrvá cca 3 hodiny ( možná přijde i Jaroslav Dušek))
   tlumočení bude zajištěno 

Milí přátelé,

zveme Vás na velmi neobyčejné setkání se zajímavým a moudrým člověkem, indiánem Calixtem Suarézem z Kolumbie.

  

Jak vidí zástupce domorodých kmenů z Kolumbie stav dnešní společnosti a co může udělat každý sám za sebe, aby se tento stav zlepšil.  

 

JAKÉ POSELSTVÍ NÁM OD "STARŠÍCH BRATRŮ" PŘINÁŠÍ?

 https://www.calixtosuarez.com/en/home-en/

Prosíme o rozeslání tohoto emailu přátelům, které by toto téma mohlo zajímat :-)

Calixto Suaréz je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Spolupracuje  také s mamos ze sousedních 4 kmenů ze "Srdce Světa" Sierra Nevada Kogi i Wiva a Kanquamos (mamo je spirituální vůdce indiánské komunity).

Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice.

Calixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit toho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho kdo je uvnitř a čeká na slova, která zaresonují s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás, v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli. Na náš princip hodnot, jako lidské bytosti. Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Jsou ještě hluboce propojeni s přírodou.

Je zvyklý přednášet jak před mladou generací, tak před staršími lidmi či universitními profesory.

Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez "virů" a lidské bytosti jsou v míru mezi sebou i sami se sebou. Podařilo se mu díky podpoře lidí z Evropy vykoupit již přes 1.000 hektarů půdy, aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie a rovnováhy a zachování života na této planetě.

Výtěžek ze vstupného je určen na nákup půdy a podporu mamos.

Bankovní účet vyčleněný v naší nadaci pro aktivity Calixta Suaréze je 2801441788/2010

 

Na místě setkání bude možno zakoupit tradiční indiánské výrobky a tašky - mochily, od indiánských žen z kmene Arhuaco, Kogi, Wiva a Wayu.

Dárky pro indiány, které můžete na setkání přinést, aby je odvezli do Kolumbie pro spirituální práci mamos:


- krystaly křišťálu
- drobné skleněné korálky na spirituální práci mamos - pagamento a na tradiční ženské náhrdelníky (nejlépe z české Preciosy,) 
- drobnější minerály a kamínky z celého světa s popiskem země původu - vždy se mne na to ptají, je to pro ně důležitá informace.
- střední a větší mušle z celého světa  s popiskem země původu
- barevné bavlnky či bavlněné nitě - jakékoliv barvy
- bílé bavlněné plátno na jejich tradiční oděv pro ženu 2,5m, pro muže 3,5m

Zajímavé odkazy: Povídání a filmy o indiánech ze Sierra Nevady v Kolumbii.


Rozhovory s Calixtem na youtube - některé mají anglické titulky
https://www.youtube.com/watch?v=IcKZlFtT9Tw&pbjreload=10

Jaroslav Dušek o Kogi:
https://www.youtube.com/watch?v=zoCyDW6_jXI

Filmy o sousedech kmene Arhuaco o kmeni Kogi - POSELSTVÍ ZE SRDCE SVĚTA,  ALUNA
Film o indiánech z amazonské části Kolumbie - Objetí hada

 

Kdo je Calixto Suarez?

Calixto Suárez je představitelem a ochráncem indiánské kultury v Kolumbii, pro svůj lid dokázal získat zpět 1000 hektarů v oblasti Sierra Nevada, jejíž důležitost v rámci zachování biodiverzity je mezinárodně uznávaným faktem. 

 

Na mezinárodní úrovni spolupracuje s institutem bioložky a antropoložkyJane Goodall a s její organizací Roots & Shoots (Anglie), je poradcem a ředitelem pro udržitelnou inovaci vespol.1st EarthInstitute(Austrálie a USA) a zastupuje indiánské národy v organizaci CHRIO–Kanadské organizaci pro lidská práva.

Podporuje otevřenou komunikaci napříč indiánskými kmeny, která se zaměřuje na hledání řešení problémů týkajících se životního prostředí a novodobého kočovnictví, často je zván coby přednášející a řečník do mnoha institucí, např. Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (Institut pro vědu a technologie souvisejí se životním prostředím při Automní univerzitě v Barceloně - Španělsko), ​​ L'Université HELMO (Belgie),Eco-escuela Roots&Shoots (Eko-školaRoots&Shoots – Anglie), atd.

Proč Vám chceme představit Calixta Suareze?

Snažíme se šířit povědomí o indiánských kulturách, zvláště pak v rámci témat spojených s ekologií a životním prostředím, abychom tak podpořili a vyzdvihli důležitost přírody a různorodé úhly pohledu na její hodnotu i hodnotu lidského myšlení.

Chceme rozšiřovat základní znalosti týkající se faktu, že ekologie znamená soužití, tzn. že nejsme jen součástí všeho, co nás obklopuje, ale klademe i důraz na hodnotu a péči o životní prostředí.

 

Milí přátelé,

zveme Vás na bezprosřední setkání s indiánem Calixtem Suarézem z Kolumbie.

  

téma: Jak vidí zástupce domorodých kmenů z Kolumbie stav dnešní společnosti a co může udělat každý sám za sebe, aby se tento stav zlepšil.  

 

Calixto Suaréz je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Spolupracuje  také s mamos ze sousedních 4 kmenů ze "Srdce Světa" Sierra Nevada Kogi i Wiva a Kanquamos (mamo je spirituální vůdce indiánské komunity).

Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice.

Calixto hovoří přímo k srdcím lidí. Dokáže oslovit tomho, kdo je skryt někde hluboko uvnitř. Toho kdo je uvnitř a čeká na slova, která zaresonují s jeho duší, aby se mohl znovu spojit a vzpomenout si, na co jsme možná pro všechno to harampádí okolo a uvnitř nás, v našich hlavách a srdcích dávno zapomněli. Na náš princip hodnot, jako lidské bytosti. Přichází k nám z civilizace, kde lidé ještě nezapomněli kdo jsou a co je jejich posláním a funkcí na tomto světě. Jsou ještě hluboce propojeni s přírodou.

Je zvyklý přednášet jak před mladou generací, tak před staršími lidmi či universitními profesory.

Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez "virů" a lidské bytosti jsou v míru mezi sebou i sami se sebou. Podařilo se mu díky podpoře lidí z Evropy vykoupit již přes 1.000 hektarů půdy, aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie a rovnováhy a zachování života na této planetě.

 

                                                    (pozor ! sezení je trochu na těsno s ostatními :)
                                                     pokud máte nějaké téma, můžete přinést do prostoru. 
Čajovnu otevíráme již ve 10:00. po setkání vaříme vegetaríánské jídlo a všelijaké lahodné čaje. 
minimální doporučené vstupné 200,- za osobu (vyšší částka na podporu vítána) 
kapacita míst omezena na 80 míst
50%  ze vstupného jde na podporu čajovny a 50% jde na nákup půdy pro mamos
aktuální info o volných místech uvidíte zde: nyní JE VOLNÝCH 80 MÍST
 
nutná rezervační platba možná přes účet č.ú.: 1515884153/0800  
tím se Vám automaticky zabukuje místo , další potvrzení netřeba , stačí přijít :) 
 REGISTRACE BUDE AUTOMATICKY NAPSÁNA NA JMÉNO VAŠEHO ÚČTU
do zprávy platby napište počet míst a heslo : mamos
 zpětnou vazbu o potvrzení neděláme, musí vám stačit Vaše důvěra v nás:
vstupné je nevratné !