promítání filmu: Šťastny ať jsou všechny bytosti - připravujeme na říjen

 Premierové promítání s následnou besedou nového filmu Wiliama Poltikoviče o životě manželů Tomášových, předních českých mystiků.

 plánujeme na měsíc říjen tohoto roku, přesný den zatím není znám, sledujte tyto stránky nebo fb skupinu čajovny, kde dáme včas vědět.....