Beseda se Sašou o sebepoznání v praxi: čekáme na termín

otevíráme ve 12:00
doporučený příspěvek 190,-
na setkání není nutná rezervace 
 
Alexandr Hendruk má ojedinělý vhled do podstaty všech jevů a napomáha každému, kdo má o to zájem
 prakticky přímo rozkrývat krok za krokem jeho omyl o sobě neboli nevědomost.