Setkání s Cherubíny

v Cherubínské Zahradě

               Povídání s Cherubíny v Tichu

Setkání se Seraphine a Janem Emanuelem, vědomé spočívání ve své podstatě, povídání o tom a zároveň vyciťování a prožívání božského vědomí. Serafínino "léčení" probíhající na pozadí setkání

Na místě malé občerstvení

S sebou vezměte dle potřeby podložku na sezení na trávě (karimatka/skládací židlička)

Místo konání - Halouny, ul. Na Piš´ťák (úplně na konci ulice v lese, kde stojí Jurta, omezený počet parkovacích míst na louce, u zastávky busu Halouny/Svinaře, také možno Busem z Řevnic nebo procházka z Řevnic cca 5 km)

V případě nepřízně počasí se setkání přesouvá do Čajovny Cherubín

Předprodej - č.ú. 2847137183/0800 (vstup dle seznamu plátců)