jakoby se zpřítomńovali duchové předků

jakoby se zpřítomńovali duchové předků